Children's Bed Time Prayers From Around The Reformed Christian World

Childrens Bed Time Prayers
A Little Introduction 
One of the many rich gifts that Christian parents around the world enjoy is the privilege of praying for, and with their children, before tucking them in for the night. This is a small archive of many of the most popular ones. One contributor to this archive typifies how seriously both children, and parents, take this wonderful part of our daily devotions. 

"Once a neighbor girl baby sat our children. She had trouble getting our daughter to sleep she said, because she wanted to play. We found out later that she had been trying to tell the baby sitter that she had to pray, but the baby sitter thought she was saying play! We didn't ask her to baby sit for us again!"

Back to top of page.

 

From Canada
(sung to the tune of "Ik ga slapen, ik ben moe")

Now I lay me down to sleep
Pray, O Lord, a watch to keep
Father, I do trust in thee
Wilt thou now abide with me


Keep me free from guilt and spot
And my sins remember not
Wilt into thy care me take
This I ask for Jesus sake


Think of all poor children Lord
And, according to thy word,
Take the orphans lot to heart
Show that thou their Father art


Heal the children that are ill
Give me strength to do thy will
When tomorrow I awake
This I ask for Jesus sake.


Amen
From Australia
(sung to the tune of "Ik ga slapen, ik ben moe")

Time has come for me to sleep
And I thank Thee for Thy keep.
Watch this night well over me
Teach me Lord to trust in Thee.


Many sins I've done today
Please, Lord take them all away
Look upon me in Thy grace
Make me pure before Thy face.


Care for children sick and poor
Grant them Lord Thy blessing more
Care for Mum and Dad the same
This I pray in Jesus' Name.


Amen

Now before I go to bed, 
I kneel down and bow my head, 
To the Lord in heav'n I pray, 
Thanking Him for night and day. Jesus, who loves children, keep, 
Me in Thy care while I sleep, 
Please watch o'er me in the night, 
Keep me safe till morning light. 


Amen
From Canada

Now I lay me down to sleep,
I pray the Lord my soul to keep;
Angels watch me through the night,
and wake me up with morning light.


Amen.
From Canada 


Now I lay me down to sleep, 
Pray Thee Lord to watch and keep, 
Father I do trust in Thee, 
Wilt Thou now abide with me. 

Make me free from guilt and spot, 
And my sins remember not, 
Wilt into Thy care, David, 
Michael, Geoffrey, Philip, 
Julia, Linda, Mommy 
and Daddy take, 
This I ask for Jesus' sake, 


Amen. 


The tune is the same as, 
"Twinkle, Twinkle, Little Star".
From Australia 


If I have wounded any soul today, 
If I have caused one foot to go astray, 
If I have walk'd in my own willful way, 
Dear Lord, forgive, forgive. 


If I have uttered idle words or vain, 
If I have turned aside from want or pain, 
Lest I offend some other thro' the strain, 
Dear Lord, forgive, forgive. 


If I have been perverse, or hard, or cold, 
If I have long'd for shelter in the fold, 
When Thou hast given me some fort to hold, 
Dear Lord, forgive, forgive. 


Forgive the sins I have confessed to Thee, 
Forgive the secret sins I do not see, 
O guide me, love me, and my keeper be, 
Dear Lord, forgive, forgive. 


Amen, Amen.

Back to top of page.

 

From Australia 


Morning Prayer 


Sung on the old Dutch tune: 
"Klokje klinkt, vogel zingt". 


Lord, I pray, if today 
Some should wrong or trouble me, 
Make me kind, bring to mind 
I have been forgiv'n by Thee. 


Should there be joy for me 
Help me thank Thee as I should. 
Let me through all I do 
Praise Thee, Lord, for all things good. 


If this day, Lord, I stray 
Show my heart the road to take. 
Should I fear, be Thou near, 
Hear my pray'r for Jesus' sake. 


Lord, I pray, grant today 
To all children ev'rywhere, 
Should it be wise to Thee, 
What I ask Thee in this pray'r. 


Amen
Sung to 
The Tallis Canon 


. All praise to You, my God, this night, 
for all the blessings of the light. 
Keep me, O keep me, King of kings, 
beneath the shelter of Your wings. 


Forgive me, Lord, for this I pray, 
the wrong that I have done this day. 
May peace with God and neighbor be, 
before I sleep, restored to me. 

Lord, may I be at rest in You 
and sweetly sleep the whole night through. 
Refresh my strength, for Your own sake, 
that I may serve You when I wake. 


Praise God from Whom all blessings flow;
Praise Him all creatures here below. 
Praise Him above, you heavenly host; 
Praise Father, Son, and Holy Ghost. 


Amen

Back to top of page

. 

From Brazil in Potuguese
(sung to the tune of "Ik ga slapen, ik ben moe") 


Eu me deito p'ra dormir; 
Peço a Deus a mim guardar: 
Pai, confio só em Ti, 
O Senhor, protege a mim. 


Do pecado livra-me, 
E perdoa o mal que fiz, 
Meu abrigo Tu, Pai, és, 
E assim eu durmo em paz. 


Dai consolo aos pobres, Pai, 
E aos órfãos Teu amor; 
Deixa todos conhecer 
A Palavra do Senhor. 


Os doestes cura, Deus; 
Capacita-nos guardar 
Teus preceitos amanhã; 
Peço em nome do Senhor. 


Amem.
Freely translated 
into English 


Now I lay me down to sleep 
I ask the Lord to guard over me 
Father, I trust only in you 
Lord, protect me. 


Free me from my sins, 
and forgive all the evil I've done 
My shelter you are 
And like this I can sleep in peace. 


Give comfort to the poor, Father 
and to the orphans, Your love. 
Give that all will know 
your word o Lord. 

Heal the sick, Lord 
Enable us to keep 
Your precepts tomorrow 
This I ask in the name of Jesus(Senhor) 

Amen

Back to top of page

.Divider 

Canadian 
From The Netherlands 


Ik ga slapen, ik ben moe 
Sluit mijn beide oogjes toe, 
Here houdt ook deze nacht, 
Over (mij) getrouw de wacht. 't Boze dat ik heb gedaan 
zie het Here toch niet aan 
schoon mijn zonden vele zijn 
maak om Jezus' wil mij rein Doe mij dankbaar en gezond, 
opstaan in de morgenstond, 
Als ik mijn oogjes open doe 
Lacht Uw zon mij vriendelijk toe. Amen


(Sung to the tune of "Rust mijn ziel, Uw God is Koning")

Here God, nu ik ga slapen,
Vouw ik eerst mijn handjes saam
En ik vraag U heel eerbiedig,
Zie mij in genade aan.'K dank U Vader, voor Uw zorgen
'K dank dat ik Uw kind mag zijn;
Leer mij naar uw stem te luist'ren,
Ook al ben ik nog maar klein.Wil mijn zonden mij vergeven
Ook vandaag deedt ik U zeer;
Leer mij toch U lief te hebben,
Doe mij leven tot Uw eer.Wilt U zorgen voor de zieken,
Spaar ons allen deze nacht.
Geef dat morgen as wij opstaan
U de lof wordt toe gebracht.Amen

Australian 
From The Netherlands 


Ik ga slapen ik ben moe, 
'kSluit mijn beiden oogjes toe, 
Heere houdt ook deze nacht, 
Over mij getrouwde wacht. Boze dat ik heb gedaan, 
Zie het Heere toch niet aan; 
'schoon mijn zonden vele zijn, 
Maak om Jezus wil mij rijn. Doe mij dankbaar en gezond, 
Opstaan in de morgenstond; 
Als ik m'n-oogjes open doe, 
Lacht de dag mij vriendelijk toe. Zorg voor de arme kinderen Heer, 
En herstel de zieken weer; 
Ja, voor alle mensen saam, 
Bid ik u in Jezus naam. Amen.

Back to top of page

.Divider 

South African 
From The Netherlands 


Handjes gevouwen,sluit d'oogjes nu 
Zacht klinkt ons bidden Heiland tot u. 
Lieve heer Jezus, zo bidden wij, 
Zegen ons allen wees ons nabij, Amen Psalm 23: De heer is mijn herder, 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 


En gaat het kind ter ruste 
die Vriend verlaat hem niet; 
bewaakt getrouw zijn bedje, 
dat hem geen kwaad geschied', 
en wekt hem in de morgenstond, 
en maakt hem vrolijk en gezond. 


Amen To the tune of: 
"Daar gaat door alle landen 
een trouwe Kindervriend".

Australian 
From The Netherlands 


Vouwt de kleine handjes saam, 
sluit ook d'oogjes nu! 
Vader, voor wij henengaan, 
Bidden wij tot u. Wij zijn Uwe kind'ren, Heer! 
En wij vragen zacht: 
Blijf, o blijf ons steeds nabij, 
nu en in de nacht. Amen. 'k vouw mijn handjes, 
'k Buig mijn knietjes, 
'k Kniel me voor uw zetel Heer, 
Trouwe Vader in de hemel, 
Zie op mij in liefde neer. Leer mij vroeg Uw kind te worden, 
Neem mij 'schoon jong en klein. 
Laat mij van uw grote kudde 
Ook een heel klein schaapje zijn. 
(or) *Toch* een heel klein schaapje zijn.) Amen

Back to top of page

.Divider 

From The Netherlands 


Kom, Heer Jezus, in ons midden, 
wil ons horen als wij bidden; 
Heer, al ben ik jong en klein, 
wil mijn Goede Herder zijn. 't Schaapke, dat alleen gaat dwalen, 
wil de Herder weder halen, 
vol van liefde zacht en teer, 
voert Hij 't naar de kudde weer. Amen Leer ons bidden, lieve Heer! 
Leer ons vragen keer op keer, 
leer ons prijzen Uwe naam, 
naam zo wonder groot. Gij zo groot en wij zo klein, 
toch wilt G'onze Vader zijn. 
Vader die het bidden hoort 
zelfs van 't kleinste kind. Amen

From The Netherlands 


Jezus, Goede Herder, hoor mij! 
Berg Uw schaapke deze nacht; 
Blijf in duisternis dicht bij mij: 
geef mij rust, houd Gij de wacht. Heel de dag woudt gij mij leiden, 
heeft Uw hand behoed, gered, 
woudt Gij mij Uw zorg bereiden: 
Vader, hoor mijn nachtgebed. Heer, vergeef wat 'k heb misdreven; 
wees ons allen trouw nabij; 
wil mij 't hemels leven geven, 
waar ik eeuwig bij u zij. KINDERGEBED 

'k Sluit mijn oogjes, 
vouw mijn handjes, 
buig mijn knietjes voor U neer, 
trouwe Vader in de hoge, 
zie op mij in liefde neer! 
Leer mij vroeg Uw kind te worden; 
neem mij aan, schoon jong en klein; 
Laat mij van Uw grote kudde 
ook een heel klein schaapje zijn! 


AMEN. 


Cath. van Rennes. 

Back to top of page

.Divider 

Back to top of page
.