< "Book of Praise" for Guitar >< Back to SpindleWorks >
< "Poetry and Song" Index > < To Kid's Stuff >
 

Prayer

O, Guide me God,
    Let me obey
      I am a poor lost sinner
        O Saviour, help me to see
           that life and death,
                     it comes from Thee.
   He shed His blood
         and cleanseth me,
   O, Lord, be my Redeemer.
                                C.V.A.


TO THE INDEX--^

Rejoice

Smile a bit, and joke a bit.
 But pray every day.
  Help the lungs a bit.
   Sing a song today.
    Think of Jesus every day;
     In your troubles and joys,
      Let the sunshine in your heart,
       Love God, and rejoice!
                                 C.V.A.


TO THE INDEX--^

 Oh, How I Love

           You there above.
You know my feelings,
  and I pray,
        Oh, God forgive,
        And make me live,
       Will be my Help, my Stay.

        Let me rejoice,
And let my voice
   Be singing every day,
     To Jesus Christ, Him I adore,
        In Him, I am safe for ever more.

        Oh, how I love
        You there above.
You know my feelings for you.
     Oh, God, forgive,
     And make me live,
     To Your Glory and Victory.
                            C.V.A.


TO THE INDEX--^

Autumn

     The sun has set,
The sky was red
     I saw the falling leaves
     It was Autumn,
  and the breeze was rustling through the trees.
     Never, oh never I saw a golden shining
        like this. The leaves were
               falling far and dying.
It was Godís work
           It was His hands.
If the winterís full of sadness,
    After that He gives us gladness
He makes everything alright,
    after darkness comes the light.
                                   C.V.A.


TO THE INDEX--^

Christ Is Coming

Soon the time is there,
Christ will come in the air!
What you have done,
What you did say,
Just wait and see, and pray.
If your consciences are clear,
What is there to fear?
Have you done your duty?
Have you played your part?
God, He gives His blessing,
He makes free your heart.
 
                           C.V.A.


TO THE INDEX--^

Think,  Before You Speak

One word can roughly tear apart
The happiness, and break a heart.
    Let see you are a Christian,
    And watch your tongue.
Think of it.
        Did I say something wrong?
It is up to you,
        That you go the right way;
So speak the Truth,
               and start today.
                           C.V.A.


TO THE INDEX--^

Hi Friendly Bird

       Hi, friendly bird on the green branch!

H o w      l o v e l y         I s       y o u r         v o I c e !

      I never ever heard a song

      as beautiful as yours!

Oh, tell me, tell me, friendly bird,
Who is the maker of your voice?
      Oh, tell me, tell me, friendly bird,
     Who is the maker or your voice?

     Oh, yes, I know now, Ďt is the Lord!
     He gives you this lovely voice.
     My heart is joyful of your song,
     To hear that lovely voice.

     But now I know, you friendly bird,
     He is the Maker of the whole earth!
  But now I know, you friendly bird,
     God is the Maker of the whole earth!
                                      C.V.A.


TO THE INDEX--^

The Butterfly

I saw a butterfly coming
Down at a blossom tree,

The petals white as snow,
Were falling down.

The ground was covered
With a thousand petals.

All of a sudden,
The butterfly did fly away!

Fly, fly, butterfly,
Fly high in the sky.

Oh, come, take me along,

Oh, butterfly, that I can fly,
Also high in the sky!
                             C.V.A.


TO THE INDEX--^

You Can't Go Wrong

You canít go wrong,
If you listen carefully, to
What the Bible said.

Where  ever you may be,
Walk step by step, and day by day.
         Christ, He will walk with you,
     He is the Truth, the Way.

Believe in Him;
He leads you in His hand,
Through the world,
To a better Land.
                              C.V.A.


TO THE INDEX--^

Some Days

Thanks God, for this lovely day!

Spring is there,
flowers are coming out of the clay,
Thanks for this blessing, O Lord.

Why are some days bad,
    And some of them heaven sent?

Is this a punishment?

Sometimes we see
         Glimpses of beauty.
Wrapped in mystery.
       Wonderful and strange in glory.
  
       We are glad,
because Christ is risen from the dead!
        It happened on Calvary,
On Easter day,
The Spirit of Christís Victory.
                                           C.V.A.


TO THE INDEX--^

Our Talents

May you ever, either be working
      waiting, or watching in deed
gathering, sowing or watering seed.
      God, who His Son did send
gave you a talent.
     Donít say, "O have not."
This blessing is from God,
     This blessing may give grain
Throw it into the ground again.
    Which, when taking root,
With Godís blessing brings forth fruit.
          There is work for you
    That no one else can do.
This favour with God and His love,
    Is a blessing, and ending above
Work for your Masterís Glory;
A Triumph from His Victory.
                                    C.V.A.
 


TO THE INDEX--^

Mijn Verlangen

Naar U , O God, is mijn Verlangen
      Ďk Verlang naar U te gaan
Mijn hart is soms zo bange.
       Dat dit voorbij zal gaan.
Ver in die hoge sferen
       is die hemel, een lied
die Koning daar te eren,
Hij die het al gebied.
Ďt Verlangen, wordt beneden
      Door mij, wel vaak bekoeld
Och, Bron, zet Gij uw schreden
Naast mij, dat Ďk word omspoeld
      met Uwe waterbeken,
zo helder en zo klaar,
      Uw wateren vloeien, maar
Ďt Verlangen wordt een smeken.
      Maar hoe vaak ik ook griefde
Hoe dikwijls ik ook viel
      Uw grote, grote Liefde
isít Verlangen, waarvoor ik kniel.
                                        C.V.A.


TO THE INDEX--^

Ik Ben De Weg

Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven

God, Hij Zelf heeft ons die
       Hoop en troost gegeven.

Ga allen dan tot Hem,
      Die vermoeid zijn en belast
      Zijn Liefde geeft ons Licht,
Zijn Handen houden ons vast.

   De deur staat open,
      Gij kunt daar binnen gaan.
      Op Hem kunt gij hopen,
Hij gaat en staat vooraan.
                             C.V.A.


TO THE INDEX--^

Young People Donít Understand

Young people donít understand
How quick the years go to an end.
If you are old, you have to go.
Times end when? We donít know.
If old and young, look up
            to the cross
Then we wish all of us
               to see Jesus.
 
                            C.V.A.


TO THE INDEX--^

Vrede

Eens lagen er herders te wachten,
In velden van Efratha
Toen kwamen er engílen en brachten
De tijding van Bethílems stal,
zij zongen ter ere van Ďt kindeke,
En eerden ook God bovenal.

Gods Liefde in die heilige nacht,
Bracht Vrede op deze aard.
De engílen kijken ootmoedig neer,
De Kribbe werd een Kruis.
Wij knielen, door Uw Liefde O Heer,
Eens brengt Gij ons dan thuis.
                                C.V.A.


TO THE INDEX--^

Strijders

Bedevaart gangers
Christen, aanhangers
Strijden, tot "Gods Gloryí
Voor Hem is de Victory
          zij vechten blij,
en maken zich vrij.

Vrijheid praters
Femelaars, haters
Strijden hun strijd
en eren hun god
zij allen weten
hoe zij God vergeten,
in Zijn gebod.
 
                        C.V.A


TO THE INDEX--^

HEDEN,VERLEDEN EN TOEKOMST

Kerstfeest is nu weer nabij,
     en het einde van het jaar.
We denken dan aan vreugde en smart
     dat wij hadden met elkaar.

O, er waren tegenspoeden,
    maar steeds gaf Gij uitkomst, Heer
En met Uwe grote Liefde
    zag Gij op Uwe kinderen neer.

Uren, dagen, maanden, jaren,
    duizend zijn bij U slechts, een,
En het einde van die jaren,
    weet Gij, Vader, Gij alleen.

Laat ons buigen Hem ter eer.
    Knielen voor Zijn kribbe neer.
Vrede zal op aarde dagen
    Ook de vrede in ons hart.

God alleen heeft welbehagen,
    Als wij knielen voor de Man van Smart
Laat osn juichen, laat ons loven
    Here, Ďt gaat ons verstand te bovenj
Maar wij weten, door het kruis,
    voert Gij ons eens in Ďt Vaderhuis.
                                      C.V.A.


TO THE INDEX--^

< "Book of Praise" for Guitar >< Back to SpindleWorks >
< "Poetry and Song" Index > < To Kid's Stuff >